Tietosuoja-asetus GDPR -koulutus

28. marraskuuta 2017 klo 8:30-11:00

Elektroniikkatie 3 (auditorio)

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/EUn_tietosuojaasetus_muuttuu_GDPRvalmennus_yrityksille_3206

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus tuo yrityksille aikaisempaa tiukempia tietosuojavaatimuksia ja se koskee myös kuntia ja julkisyhteisöjä sekä säätiöitä ja yhdistyksiä. Uusien velvoitteiden noudattamatta jättämisestä voi seurata tuntuvia sakkoja, jotka voivat nousta jopa 20 miljoonaan euroon tai 4 prosenttiin yrityksen liikevaihdosta. Organisaatioiden tuleekin nyt varmistaa, että ne ovat valmiita noudattamaan uutta tietosuoja-asetusta sen tullessa voimaan.

Onko organisaatiosi valmis EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen?

Tietosuoja-asetusta sovelletaan kaikkiin rekisterinpitäjiin ja henkilötietojen käsittelijöihin EU:n alueella ja organisaatioihin, joiden kohderyhmänä ovat EU:n kansalaiset. Organisaatioiden on selvitettävä siirtymäaikana, vastaavatko niiden henkilötietojen käsittelyä koskevat käytännöt ja toimenpiteet tietosuoja-asetuksen sääntelyä. Tietosuoja-asetusten uusien vaatimusten johdosta tarvittavien resurssien, ajan ja teknologian muutosten määrää ei tule aliarvioida.

Useat organisaatiot täyttävät nykyisen lainsäädännön velvoitteet, mutta tulevat kohtaamaan haasteita henkilötietojen elinkaaren hallinnassa. Digitalisaation myötä henkilötietoja käsitellään aikaisempaa enemmän. Silti välttämättä ei kovin hyvin tiedetä, mitä henkilötietoja käsitellään, mihin henkilötietoja käytetään ja missä henkilötietoja säilytetään.

Ernst & Young Oy:n asiantuntija Jari Piittinen käy läpi valmennuksen ensimmäisessä osiossa tietosuoja-asetuksen keskeisimmät muutokset yrityksen näkökulmasta.
Toisessa osiossa hän esittää konkreettisia toimenpiteitä ja vinkkejä, joiden avulla yritys voi valmistautua tietosuoja-asetuksen muutoksiin.
1. EU:n uusi tietosuoja-asetus – mitä yrityksesi tulee tietää?
2. Käytännön askelmerkit kohti tietosuoja-asetusta