Työoikeuden perusteet -koulutus – uusi aika!

13.12.2017 klo 8:00 – 11:30

Paikka: Elektroniikkatie 2 (neuvotteluhuone Suomi)

Ilmoittautumislinkki:   https://www.lyyti.in/Tyooikeuden_perusteet_4486.  Työoikeuden perusteet -valmennus antaa kattavan kuvan yrityksesi kannalta keskeisistä työoikeudellisista asioista.

 

Kouluttajana toimii varatuomari Kaija Pulkkinen Ernst & Young Oy:stä. Hänellä on laaja-alainen kokemus työoikeudesta.

Valmennuksessa keskitytään erityisesti seuraaviin aihealueisiin:

• Työmarkkinajärjestelmä
• Yleiset periaatteet työsopimuksen solmimisesta ja muuttamisesta
• Työnantajan ja työntekijän vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
• Poissaolot
• Vuosilomat
• Työaikaan liittyviä kysymyksiä
• Yksityisyyden suoja
• Varoitus, irtisanominen ja työsuhteen purkaminen
• Työsuhteen päättäminen kollektiiviperusteella