Anne Antikka

Rohkeutta nuorella iällä

Anne Antikka toimii yhdessä miehensä Jarmo Antikan kanssa yrittäjinä K-Raudan ketjukauppiaina. Yritys toimii kaupan alalla tukkuliikkeiden yhteistyökumppanina. Yrittäjinä pariskunta on toiminut jo 18 vuotta.  Anne toimii yrityksen hallituksen puheenjohtajana ja Jarmo yrityksen toimitusjohtajana. Työtehtävät ovat jaettu selkeästi siten, että Annen vastuulla on henkilöstö sekä myymälämyynnin johtaminen ja Jarmon vastuulla yritysmyynti sekä markkinointi.

Ennen yrittäjyyttään Antikka työskenteli hoitoalalla sairaanhoitajana. Silloin Antikan haaveena oli mennä opiskelemaan hoitotieteitä tullakseen keskiasteen opettajaksi ja opiskella sitä kautta hallintoa, jotta saisi enemmän esimiesvastuuta.

– Mulle oli hyvin selkeää jo nuorena, että haluan esimiesasemaan, mutta en arvannut, että olisin tällaisella alalla.  

Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat, kun aviomies Jarmo ehdotti Annelle oman yrityksen perustamista. Jarmo oli työskennellyt rautakaupassa myyjänä ja oli saanut sitä kautta kokemusta alasta. Antikalla ei ollut tietoa yrittämisestä eikä sen takia osannut odottaakaan mitään. Miehensä innostus tarttui kuitenkin myös häneen ja pariskunta päätti alkaa ketjukauppiaiksi.

Antikka sanoo rohkeuden olleen tärkein tekijä yrittäjäksi lähtemiseen, sillä hänellä ei ollut mitään, mitä olisi osannut pelätä. Lähipiirissä ei ollut kokemusta yrittämisestä, joten ei osannut edes ajatella mahdollisia kriisejä tai konkurssiin joutumista. Antikka sanoo olevansa hyvin kunnianhimoinen ja omaa halun mennä elämässä eteenpäin sekä onnistua. Nämä luonteenpiirteet auttoivat yritystoimintaa aloitettaessa ja ovat säilyneet tähän päivään saakka. 

Anne ANtikka

Vaikeuksista menestykseen

Ensimmäinen kauppapaikka perustettiin Kemijärvelle, missä myymälää pidettiin vajaa vuosi. Tämän jälkeen muutettiin Kajaaniin, missä vierähtikin kahdeksan vuotta ennen muuttoa Ouluun. Antikka sanoo ensimmäisten kolmen vuoden olleen kaoottisia eikä sinä aikana tullut melkeinpä edes nukuttua. Vaikka ensimmäinen myymälä oli pieni, jouduttiin siellä tekemään kaikki itse, joten lepoon jäi todella vähän aikaa. Alussa monia asioita tehtiin ketjun puolesta valmiiksi, mutta aloitusprosessissa oli myös paljon samoja vaiheita kuin kellä tahansa yrittäjällä. Aloitettaessa tärkeintä oli hankkia rahoitus ja todistaa, että yritys olisi kannattava.

– En ole koskaan odottanutkaan, että menestys tulisi helposti. Elämä ilman haasteita ei sovi minulle tai kuvaa minua millään tavalla.

Tällä hetkellä Annella ja hänen miehellään ovat myymälät Oulussa sekä Kemissä ja ne työllistävät yhteensä noin 120 henkeä. Yritys on selkeässä kasvuvaiheessa ja Antikka uskoo ensi vuonna tulevan lisää kehitystä edelliseen.  Laajentumista kahden myymälän lisäksi ei ole suunnitelmissa vaan yritys keskittyy toiminnan kehittämiseen olemassa olevissa toimipisteissä. Kansainvälistyminen tai ulkomaisten asiakkaiden hankkiminen ei ole myöskään tavoitteena vaikka saman ketjun toimipisteitä on myös ulkomailla. Ketjuun kuuluvista maista ainoastaan Suomi on yrittäjävetoinen.

Suunta eteenpäin

Antikka uskoo, että yritystoiminta on kannattavaa silloin, kun katsoo eteenpäin tulevaisuuteen. Yrittäjän tulee osata katsoa myös taaksepäin ja ottaa oppia mahdollisista virheistä sekä onnistumisista. Tuleen ei voi kuitenkaan jäädä makaamaan eikä odottaa asioiden paranemista itsestään. Pattitilanteessa täytyy miettiä, mikä on seuraava liike ja mihin kannattaa investoida seuraavaksi, jotta yritystoiminta luistaa paremmin.

Yrityksen vakiintumisessa on auttanut Antikan mukaan selkeästi se, että hänellä ja aviomiehellään on selkeä työnjako yrityksessä. Selkeä vastuujako on ollut yksi tärkeimmistä asioista yrittämisessä ja asioiden sujuvuudessa. Vakiintumisessa ovat auttaneet myös yrityksen selkeät prosessit sekä se, että molemmat yrittäjät ovat mukana operatiivisissa toiminnassa. Yritys toimii alalla, jolla kukaan ei voi hallita kaikkea, joten on hyvä omata hyviä ja luotettavia yhteistyökumppaneita..

– Me näymme asiakkaille myymälänä sekä palveluntarjoajana, mutta sisällä on monia erilaisia työnkuvia, jotka on jaoteltu osastoittain ja se on ollut merkittävä asia kehittymisessä. 

Anne Antikka

Usko tulevaan

Yrittäjyyden ohessa Antikka on opiskellut kaupallista alaa ja ratkaisukeskeistä työnohjausta. Antikka on opiskellut myös johtamista ja on yrittäjyyden alussa saanut alalle tyypillisen kauppiasvalmennus koulutuksen. Nämä ovat auttaneet Antikkaa kehittämään itseään yrittäjänä sekä johtajana.

Parhaiten Antikka sanoo suoriutuneensa yrittäjän henkilöstönsä johtamisessa ja siinä, ettei ole luovuttanut yrittäjänä. Yrittäjyyden aikana on ollut vaikeita aikoja taloudellisesti kuten kuluttajakaupan ollessa vuosia miinuksella. Viitteitä tilanteen paranemista alkoi näkymään vasta viime vuoden aikana. Tilanteeseen vaikuttivat niin globaalit taloudelliset muutokset kuin kilpailun lisääntyminen varsinkin Oulun alueella. Yrityksen sisällä tilannetta korjattiin kaikkien turhien elementtien poistamisella ja lopulta taloustilanne lähti nousuun. Vastoinkäymiset eivät ole koskaan lannistaneet intoa toimia yrittäjänä.

Oulun seudun yrittäjänaiset ry:een Antikka liittyi heti Ouluun muutettuaan. Antikka oli aktiivisesti mukana Kajaanissa toimineessa yhdistyksessä, mutta on pystynyt olemaan harmillisen vähän mukana viime vuosina Oulun yhdistyksen toiminnassa. Yritystoiminnan alussa yhdistykseen kuuluminen oli hyvin merkityksellistä, sillä yhdistykseen kuuluvien jäsenien kanssa sai vaihdettua samankaltaisia kokemuksia ja se oli mielellisesti suuri voimavara. Kiireiden myötä osallistuminen on ollut vähäisempää vaikka toimintaan olisi mukava osallistua.

Teksti ja kuvat: Emilia Ollila