Oulu seudun yrittäjänaiset
Kymppi Group Oy

Johanna Koskelainen

Jaa tarina somessa

Perheyrityksen jatkajana

Suuren teollisuusalan yrityksen johtoon

Johanna Koskelainen on toiminut Kymppi Group Oy yrityksen johtajana sekä omistajana jo 17 vuoden ajan. Teollisuusalan yritys valmistaa eristys- ja telinepalveluita prosessiteollisuudelle. Yhtiö on itsessään jo 35 vuotta vanha ja sen perustivat Koskelaisen vanhemmat. Koskelainen on kuitenkin seurannut yrityksen toimintaa koko ikänsä ja työskenteli siellä ensimmäisen kerran jo teini-iässä.

Johtajaksi Koskelainen ei alkanut suinkaan heti vaan hän halusi opiskeluaikoinaan nähdä muutakin maailmaa. Tie vei kuitenkin takaisin perheyritykseen, sillä tunsi vastavalmistuneena yhtiössä työskentelyn olevan hyvä ponnahduslauta muihin mahdollisiin tehtäviin. Lopulta Koskelainen päätyi kuitenkin yrityksen yhdeksi omistajista sekä sen johtoon.

Koulutukseltaan Koskelainen on insinööri ja yo-merkonomi. Hän on suorittanut myös naisyrittäjille suunnatun FMBA-koulutusohjelman. Opinnot ja jatkuva itsensä kehittäminen ovat auttaneet häntä ymmärtämään yrityksen teknistä- ja markkinointipuolta. Koskelainen on aina ollut kiinnostunut tekniikasta ja kokee miesvaltaisella alalla työskentelyn omakseen, sillä asioita ei analysoida niin tarkkaan.


Yrittäjyys veressä

Koskelaiselle oli aina selvää, että hän haluaa yrittäjäksi, vaikka ei olisi perheyrityksen johdossa. Hän koki haluavansa olla enemmän kuin rivityöntekijä ja omata enemmän vaikutusvaltaa. Yrityksen johtajana hän pystyy vaikuttamaan asioihin ja tekemään ne omalla tavallaan.

– Oon ollut yrittäjäluonne aina. En ois voinu koskaan ajatellakkaan, ettenkö olis jossain jollain tavalla yrittäjänä vaikka en olisi perheyritykseen tullutkaan.

Kun Koskelainen päätti jäädä yritykseen, teki hän yhdessä muun johdon kanssa isoja suunnitelmia ja strategioita yritykselle sekä liiketoimintasuunnitelman, jonka avulla ne saavutettaisiin. Noin seitsemän vuotta aloitettuaan yhtiön johdossa, kaikki aikanaan asetetut tavoitteet oli saavutettu. Tämä opetti tärkeimpiä asioita, mitä yrittäjän on hyvä tietää. Koskelainen oppi suunnitelmallisuutta ja sen, että kaikki, mitä päätetään, tulee kirjata ylös, jotta toimintaa ohjaa selkeä päämäärä. Tavoitteiden eteen tulee tehdä töitä eivätkä muutokset tapahdu itsestään. Hän on vuosien varrella myös todennut rehellisyyden myös vaikeiden paikkojen edessä ehdottoman tärkeäksi asiakkaskumppanuuksien hoitamisessa.


Laajentumista ulkomaille

Markkinoilla tapahtuvien muutosten perässä voi olla vaikea pysyä mukana. On hyvä kuitenkin arvioida tilannetta ennakkoon ja yrittää muuttaa toimintaa niiden mukaisesti.  Suurien päätösten edessä tulee olla tietoinen niin oman yrityksen tilasta, mutta myös asiakaspinnassa näkyvissä olevista pienistäkin muutoksista.  Yrittäjänä tulee osata tehdä päätöksiä nopeaa, mutta olla tietoinen myös niihin liittyvistä riskeistä.  Investointien tulee olla järkeviä ja uusista mahdollisuuksista tulee uskaltaa myös kieltäytyä.

– Yrittäjän täytyy olla tietoinen ympärillä tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista omaan yritystoimintaan. On parempi tehdä rohkeasti uusia avauksia, kuin seurailla, mitä muut tekevät.

Yritys on ehtinyt vakiintua vuosien saatossa ja Koskelaisen vetovastuun aikana yhtiö on tavoittanut uusia bisnesalueita. Toimintaa on myös lopetettu ja vanhoja tapoja uudistettu ajan tasalle. Uusia bisnesmahdollisuuksia tulee seurata ja ennakoida, jotta pysyy kilpailussa mukana. Koskelaisen mielestä yritystoiminnan jatkumiselle ja eteenpäin viemiselle on olennaista se, että kaikilla yhtiöön kuuluvilla on sama työpanos ja ajatusmaailma.

Tällä hetkellä Koskelainen kokee yrityksen olevan kovan laajentumisen vaiheessa. Yhtiö osti ensimmäisen ulkomaisen ja kiinteän tytäryhtiön Norjasta. Laajentumispäätöksen taustalla oli vakaamman ympäristön luominen Norjaan, missä yhtiö on suorittanut useita projekteja. Yhtiön toiminta on kuitenkin ollut aina kansainvälistä projektien muodossa muissa tehtaissa.

– Strategiana yhtiöllä on rakentaa laajempi, Skandinaviaa palveleva yritys. 


Kannustavaa johtamista

Vuosien varrelle on mahtunut hyviä ja huonoja aikoja, mutta yritys on mennyt koko ajan oikeaan suuntaan. Yhtiön henkilökunta on pysyvää ja työsuhteet ovat pitkiä. Johtajana Koskelainen kannustaa työntekijöitään oman uran luomiseen vaikka se tarkoittaisikin hyvän työntekijän lähtemistä uusiin haasteisiin. On parempi tehdä vääriä ratkaisuja ja katua niitä kuin vain haaveilla kokeilematta.

Haasteellisimpana yrittäjän arjessa Koskelainen kokee työ- ja vapaa-ajan erkaannuttamisen vaikka hyviä ideoita saattaa juolahtaa mieleen aivan yllättäen. Hyvää tasapainoa työhön tuovat ystävät ja perhe. Koskelaisen aviomies ja veli ovat osana yhtiön toimintaa ja tämä auttaa saamaan uusia näkökulmia ja tukea yhtiötä koskevissa asioissa.

– Elämä pysyy tasapainossa, kun sopivasti työtä ja sopivasti muuta toimintaa työn ulkopuolella.

Oulun seudun yrittäjänaiset ry:seen Koskelainen liittyi noin 20 vuotta opiskelujensa jälkeen. Hän liittyi yhdistykseen sillä kaipasi naisten sosiaalista verkostoa. Johtaminen on yksinäistä ja on hyvä tavata ihmisiä, joilla on samanlaisia kokemuksia. Yhdistyksestä saa paljon kontakteja ja vertaistukea, vaikka hän ei ole mukana enää niin aktiivisesti kuin ennen.

Teksti ja kuvat: Emilia Ollila

Teksti ja kuvat: Emilia Ollila

Jaa tarina somessa